+
-
+
-
+
+
-
-
+

Складов софтуер - варианти

Склад

СтандартПрофесионал

Многофирменост

.

Права на достъп

.

Неограничен брой складове

..

Всички видове складови операции (доставки, продажби, преместване, производство, заявки, брак …)

..

Следене на разплащанията, падежи и напомнителни писма

..

Търговски отстъпки и надценки

..

Ценови правила

.

Издаване и отпечатване на всички необходими документи

..

Автоматично контиране

..

Автоматично разпределение на допълнителните доставни разходи от транспорт, мита, акцизи ...

..

Отваряне на документ като друг документ

..

Комбиниране на няколко документа в един

..

Повторно отваряне, редактиране и отпечатване на документите

..

Изпращане на фактури и проформа-фактури по email

..

Следене на минимални количества

..

Работа с валути

..

Работа с партиди

.

Водене на каса

.

Връзка с баркод четец

.

Работа с баркод генератор

.

Преоценки

..

Инвентаризации

..

Трансфер на операции

..

Справки за наличности и инвентаризационен опис

..

Справки за наличности

..

Справки за складови операции и издадени документи

..

Справки за движение на стоки

..

Справки за стоки с изтичащ срок на годност

..

Справки по видове плащания

..

Справки за задължения на партньорите

..

Дневници и декларация за ДДС

..

Справки за анализ на дейността, рентабилност на клиентите, планиране на доставките, стоки без движение ...

.

Поръчки и справка за поръчки

.

Краткосрочно планиране на доставките

.

Клиентско табло

.

Работа в мрежа

.
>