Екран Склад

екран Склад

Чрез този екран се получава достъп до всички складове и стоки. От падащото меню „Обект“ се избира текущия склад/обект, при което се извеждат наличните стоки в този обект, заедно с техните параметри-количество, цена, доставна цена и др. В списъка с обекти се съдържат само тези, в които има заредени стоки. Ако искаме като текущ склад да изберем такъв, в който няма заредена номенклатура, трябва да го направим от бутона [+] вдясно. Ще се отвори екран Аналитични признаци и от там трябва да изберем обекта, който желаем. Отделните складове се задават като поделементи на група ОБЕКТИ в този екран.

Полето филтър се използва за извеждане на екран на част от наличността в избрания обект, в зависимост от зададения филтър. Използват се символите знак за умножение () и въпросителен знак (?). Първият замества няколко символа, а вторият само един. Например ако въведете пом и натиснете клавиш Enter – ще се изведат всички стоки започващи с “пом”. Ако въведете сто? – ще се изведат всички стоки съдържащи четири букви, първите три от които са “сто”.

Полетата “От дата” и “До дата” определят интервала в складовите отчети.

Бутоните в горната част предоставят бърз достъп до някои от най-често използваните документи и екрани при работа с програмата.

С клавиш „P“ от клавиатурата се извиква екран Партиди към избраната стока, където се извеждат партидите, срока на годност, тяхното количество и цени. Редакцията на елементите в екран Партиди става по подобие на тези от екрана на склада- с натискане на F9 полетата ще станат активни за редакция. Можем да променим всички елементи, без името на партидата и количеството. За запис на промените се избира клавиш F8.

Стандартният изглед на екран Склад може да бъде настройван от потребителя. Това става с помощта на бутон [Настройки], разположен в горната дясна част на екрана. Може да се променя ширината на колоните, да се показват и да се скриват колони, да се добавят нови. Бутон [Запис] записва настройките във файл settings.xml, който се намира в главната директория на Плюс Минус. Промените важат само за текущия компютър и за да се видят, трябва да се рестартира програмата. Ширината на колоните може да се променя и като позиционираме маркера на мишката между две съседни колони в заглавния ред на екрана. Маркера ще се визуализира като двойна стрелка и с преместване на мишката променяме ширината на избраната колона. Така зададеният размер на колоните се запазва до рестартиране на програмата или избор на друга фирма от Операции/Избор на фирма.