+
-
+
-
+
+
-
-
+

Специализирани модули

Специализираните модули работят единствено в комбинация с някой/някои от основните модули – Счетоводство, Склад, Продажби или POS.

Цени за месец при предплащане за

Специализирани модули
Цени
Импорт на документи

Модулът е предназначен за импорт на документи от външни програми. С него могат да се импортират и автоматично да се осчетоводят: фактури за покупки и продажби, дебитни и кредитни известия, складови искания, стокови и складови разписки, документи за трансфер и брак, приходни и разходни касови ордери, банкови преводи за получаване и плащане на пари по фактури.

20
Акциз

Модул Акциз включва допълнителни документи и справки, необходими за документиране и отчитане на акцизните стоки и изготвяне в електронен формат на данни от акцизния данъчен документ, акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност, съгласно изискванията на Агенция Митници.

30
Митнически склад

Модул Митнически склад включва допълнителни документи и справки, необходими за документиране и отчитане на съюзни и несъюзни стоки в положение временно складиране и / или митническо складиране. Модул Митнически склад работи неразделно от модул Склад на Плюс Минус.

20
Е-фактура

Модулът е предназначен за експорт на продажни фактури към портала Е-фактура на Борика АД.

20
Вериги магазини

Модулът е предназначен за издаване на фактури и складови разписки към веригите магазини Метро, Кауфланд, Била, Фантастико и Лили.

25
EDI

Модулът е предназначен за експорт на документи в Electronic data interchange (EDI) формат.

20
Импорт на стоки в документите

Модулът дава възможност за импорт на стоки в документите от текстов файл. Замества ръчното въвеждане на артикулите в документите с бърз импорт. Използва се обикновено при работа с документи, които съдържат десетки или стотици редове и могат да бъдат получени като текстов файл с определен формат. Структурата на текстовия файл и параметрите на артикулите в него могат да се настройват.

10
Автоматично генериране и изпращане на фактури

Модулът е предназначен за автоматично генериране, експортиране и разпращане на фактури оригинал и / или фактури проформи с едно и също съдържание, но за различни периоди, например: за абонаменти, отдаване под наем на обекти, отчитане на дейността на професионален домоуправител и др. С модула могат да бъдат създадени неограничен брой шаблони за масово фактуриране към неограничен брой клиенти, от които да бъдат автоматично генерирани фактурите за посочен период.“

20
Управление на договори и автоматично фактуриране

Модул Управление на договори и автоматично фактуриране е специализиран модул предназначен за автоматично генериране на фактури към клиенти. Продукта позволява създаване на договори (документи) към неограничен брой клиенти, автоматично генериране на фактури и проформи за продажба на услугата / предмета на договор за периоди, справка за получени и забавени плащанията по договорите. Подходящ е за работа при фактуриране на относително постоянни и равни по размер плащания (например абонаменти, отдаване под наем на обекти, отчитане на дейността на професионален домоуправител и др).

20

Цените са в EUR без включен ДДС.
Цените са само за 1-во работно място. За 2-ро и следващи работни места има 50% отстъпка.
Програмата работи с 64 битова операционна система Windows.

>