+
-
+
-
+
+
-
-
+

Модули

Счетоводство
Модул Счетоводство

Счетоводство

Модул Счетоводство обхваща цялата финансово-счетоводна дейност на предприятието. Разработен е съобразно законовите норми на българското законодателство и е решение за всеки вид дейност. Софтуерът предлага гъвкавост, удобство и скорост на работа. Позволява автоматичен обмен на данни между отделните модули.

Виж повече
Склад
Модул Склад

Склад

Модул Склад дава възможност за създаване и управление на неограничен брой складове, въвеждане и автоматизирано осчетоводяване на документи. С модула ефективно може да се следи за рентабилността на клиентите и стоките, да се планират доставките.

Виж повече
Заплати
Модул Заплати

Заплати

Модул Заплати е автоматизирана система за отчитане на работните заплати в предприятието Ви, приложима за всички стандартни форми на заплащане на труда. Софтуерът предлага множество функционалности изцяло отговарящи на действащото трудово законодателство и на нуждите на Вашата фирма.

Виж повече
Личен състав
Модул Личен състав

Личен състав

Модул Личен състав е софтуер за управление и администрация на човешките ресурси, който допълва функциите на модул Заплати. Основните функционалности са свързани с водене на досие за всеки служител – от възникването до прекратяването на правоотношението.

Виж повече
Производство
Модул Производство

Производство

Модул Производство е програмен продукт за оптимизиране на производствените процеси на фирмата. Дава възможност за проследяване на всеки един етап от произовдството - от създаването до реализацията на продукта.

Виж повече
Строителство
Модул Строителство

Строителство

Всичко необходимо за ценообразуване, планиране и отчитане на строителни обекти. Модулът има модерен и удобен интерфейс, поддържа голяма база от разходни норми и ресурси за създаването на строителни анализи.

Виж повече
Продажби
Модул Продажби

Продажби

Модул Продажби e система създадена за лесно управление и развитие на бизнеса Ви. Модулът е гъвкав и интуитивен, което позволява бързо и ефикасно обслужване на клиентите. Обвързън е с останалите модули, което спестява време и дава информация за състоянието на обектите в реално време.

Виж повече
Ресторант
Модул Ресторант

Ресторант

Модул Ресторант е предназначен за лесно управление и оптимизиране на работата в ресторанти, заведения и кафенета. Софтуерът подобрява вътрешната организация и спомага за качественото обслужване на клиентите. Проследявате работния процес от приемането на поръчката до издаването ѝ.

Виж повече
CRM
Модул CRM

CRM (Customer Relationship Management)

Модул CRM подпомага взаимоотношенията с клиенти и потенциални клиенти, автоматизира и подобрява работата на служителите и дава възможност да увеличите продажбите и да развиете по-бързо бизнеса си.

Виж повече
>