+
-
+
-
+
+
-
-
+

Плюс Минус ERP - Модули

Счетоводен софтуер Плюс Минус
Счетоводен софтуер Плюс Минус - Пиктограма

Счетоводство

Модул Счетоводство обхваща цялата финансово-счетоводна дейност на предприятието. Разработен е съобразно законовите норми на българското законодателство и е решение за всеки вид дейност. Софтуерът предлага гъвкавост, удобство и скорост на работа. Позволява автоматичен обмен на данни между отделните модули.

Виж повече
Складов софтуер Плюс Минус
Складов софтуер Плюс Минус - Пиктограма

Склад

Модул Склад дава възможност за създаване и управление на неограничен брой складове, въвеждане и автоматизирано осчетоводяване на документи. С модула ефективно може да се следи за рентабилността на клиентите и стоките, да се планират доставките.

Виж повече
Софтуер за Заплати Плюс Минус
Софтуер за Заплати - Пиктограма

Заплати

Модул Заплати е автоматизирана система за отчитане на работните заплати в предприятието Ви, приложима за всички стандартни форми на заплащане на труда. Софтуерът предлага множество функционалности изцяло отговарящи на действащото трудово законодателство и на нуждите на Вашата фирма.

Виж повече
Софтуер за Личен състав Плюс Минус
Софтуер за Личен състав - Пиктограма

Личен състав

Модул Личен състав е софтуер за управление и администрация на човешките ресурси, който допълва функциите на модул Заплати. Основните функционалности са свързани с водене на досие за всеки служител – от възникването до прекратяването на правоотношението.

Виж повече
Софтуер за Производство Плюс Минус
Софтуер за Производство - Пиктограма

Производство

Модул Производство е програмен продукт за оптимизиране на производствените процеси на фирмата. Дава възможност за проследяване на всеки един етап от произовдството - от създаването до реализацията на продукта.

Виж повече
Софтуер за Строителство Плюс Минус
Софтуер за Строителство - Пиктограма

Строителство

Всичко необходимо за ценообразуване, планиране и отчитане на строителни обекти. Модулът има модерен и удобен интерфейс, поддържа голяма база от разходни норми и ресурси за създаването на строителни анализи.

Виж повече
Софтуер за Магазини и Търговски обекти Плюс Минус
Софтуер за Магазини и Търговски обекти - Пиктограма

Продажби

Модул Продажби e система създадена за лесно управление и развитие на бизнеса Ви. Модулът е гъвкав и интуитивен, което позволява бързо и ефикасно обслужване на клиентите. Обвързън е с останалите модули, което спестява време и дава информация за състоянието на обектите в реално време.

Виж повече
Софтуер за Ресторанти Плюс Минус
Софтуер за Ресторанти - Пиктограма

Ресторант

Модул Ресторант е предназначен за лесно управление и оптимизиране на работата в ресторанти, заведения и кафенета. Софтуерът подобрява вътрешната организация и спомага за качественото обслужване на клиентите. Проследявате работния процес от приемането на поръчката до издаването ѝ.

Виж повече
CRM система Плюс Минус
CRM система - Пиктограма

CRM (Customer Relationship Management)

Модул CRM подпомага взаимоотношенията с клиенти и потенциални клиенти, автоматизира и подобрява работата на служителите и дава възможност да увеличите продажбите и да развиете по-бързо бизнеса си.

Виж повече
>