+
-
+
-
+
+
-
-
+

Софтуер за Производство

Модул Производство е програмен продукт за оптимизиране на производствените процеси на фирмата. Дава възможност за проследяване на всеки един етап от произовдството - от създаването до реализацията на продукта.

Софтуер за Производство Плюс Минус - Поръчки за производство

Планирайте действията си

Продукти - Създайте продукти, като съчетаете няколко материала и/или разделите материал на няколко продукта.

Поръчки - Въведете поръчките на клиентите Ви и съставете график за изпълнението им. Проследете ги на всеки един етап - от заявката до доставката.

Софтуер за Производство Плюс Минус - Себестойност на продукция

Ускорете и автоматизирайте работата си

Изписване - Автоматично изпишете материалите необходими за производстения процес. Когато складовите наличности не са достатъчни, лесно генерирайте заявки за доставка.

Заприхождаване и остойностяване - Заприходете и остойностете произведената продукция. Включете разходите за труд и механизация при определяне на стойността. Разпределете сумата на непреките разходи при формиране на себестойността на произведената продукция.

Технологичен брак - Определете себестойността на технологичния брак и стойността на използваемите отпадъци, които ще постъпят в склада.

Интеграция - Спестете време, синхронизирайте данните от производството си с останалите модули.

Софтуер за Производство Плюс Минус - Анализ на производствения процес

Анализирайте производствения процес и го подобрете

Анализ на разходите - Установете какви са разходите Ви за определен период и как промяната на цените на вложените материали влияе върху себестойността на продуктите и печалбата.

Анализ на затрудненията - Проследете производствените процеси на всеки един етап. Фиксирайте продължителността на всеки процес, установете реално изразходеното време, оптимизирайте процесите и увеличете скоростта на производство.

Анализ на производителността - Получете информация за количеството и стойността на произведената продукция за определен период.

Анализ на рентабилността - Определете кои са най-продаваните продукти и каква е печалбата от тях. Разберете кои са най-верните Ви клиенти, какво закупуват и какви са постъпленията от тях.

Софтуер за производство – ефективният начин за управление на производствения процес

Правилната и ефективна организация на производството е от изключително значение за всеки бизнес. Спазването на заложените срокове, приоритизирането на процесите, оптималното използване на заложените материали, максимизирането на работния ден на вашите служители – за да сте винаги в крак с производствения процес се нуждаете от качествен софтуер за производство.

Екипът на Плюс Минус ви предлага нашият софтуер за производство, който е подходящ за компаниите, които се занимават със създаването на физически стоки и днес ще ви разкажем малко повече за неговите предимства пред останалите технологични решения на пазара!

Прочети повече
Софтуер за производство 1
Софтуер за производство - научете повече!

Софтуер за производство, с който планирането е по-лесно от всякога

Правилното разпределение на времето и процесите е ключово за спазването на крайните срокове и изработването на всички поръчани изделия. Затова ви трябва софтуер за производство, който да улеснява планирането по много и различни начини.

На първо място софтуерът за производство ви дава възможността да създадете собствени продукти в рамките на системата. По този начин софтуерът за производство ще знае какви материали от склада се влагат за направата на дадено изделие, както и кои материали се използват за изработката на повече от 1 изделие. Тази функция на софтуера за производство, заедно с нашия складов софтуер, ще ви помогнат да управлявате склада си по оптимален начин, като се предпазвате от презапасяване с ненужни стоки и винаги ще сте наясно, когато достигнете минимални количества.

На второ място – софтуерът за производство ви позволява да следите поръчките си на едно място. Всеки клиент е въведен в ERP системата и в софтуера за производство можете да създадете график за изпълнението на всяка една поръчка от даден клиент. Софтуерът за производство ви позволява да пренареждате приоритетните задачи, за да сте винаги в крак с изискванията на вашите партньори.

Нещо много удобно – софтуерът за производство ще ви дава актуална информация за моментното състояние на всяка една поръчка: в какъв етап от изпълнението се намира в момента, колко е произведено и колко остава да се направи, дали всичко вече е налично в склада, дали е изписано от склада и е излязло за доставка. Така с помощта на софтуера за производство ще сте винаги наясно със статуса на всяка една поръчка и няма да имате забавяния към клиентите.

Софтуер за производство 2
Софтуер за производство - разгледайте при нас!

Софтуер за производство, който автоматизира голяма част от рутинните действия

Производството е изключително интензивен и бърз процес, който изисква действия на момента. Така, често, в бързината може да се пропусне важна информация, да не се въведат детайли в софтуера за производство и накрая нещо да не излиза – или от склада или в крайния продукт.

За да улесним служителите ви, нашият софтуер за производство има голяма степен на автоматизация в много от рутинните операции. Вече не е необходимо служителите ви да изписват необходимите материали от склада за производство – щом в софтуера за производство се пусне поръчка за дадено изделие, системата автоматично взима нужните количества, които са заложени в софтуера за производство, от склада. В случай, когато складовите наличности не са достатъчни за производствения процес или достигат минималните стойности, софтуерът за производство ще ви извести и ще ви предостави възможността лесно да генерирате заявка за доставка.

Отпадъчните и неизползваеми материали след производствения процес често може да се окажат много голям и доста добре скрит разход за компанията. Нашият софтуер за производство автоматично изчислява технологичния брак на базата на информацията, въведена за всеки един продукт. Софтуерът за производство ще ви позволи да определите лесно стойността на технологичния брак, както и стойността на използваемите отпадъци, които ще се върнат обратно в склада ви.

С нашия софтуер за производство заприхождаването и остойностяването се случва напълно автоматично. Достатъчно е да включите разходите за труд и механизация, за да определите стойността на изделието. Софтуерът за производство ви позволява да разпределите сумата по непреки разходи при формирането на крайната себестойност на всеки елемент от продукцията.

Софтуер за производство 3
Софтуер за производство - оптимизирайте вашия процес!

Софтуер за производство, с който можете да анализирате всеки етап от процеса

Правилното анализиране на наличната информация ще ви помогне да оптимизирате процесите, да спестите време и пари за материали, и да намалите себестойността на продукта. За целта, обаче, се нуждаете от качествен софтуер за производство, който да ви позволява да правите с лекота тези анализи. Нашият софтуер за производство ще ви помогне в анализирането на 4 основни елемента от процеса – разходите, затрудненията, производителността и рентабилността.

На първо място софтуерът за производство ще ви помогне лесно да изчислявате разходите, които влагате в създаването на всеки един артикул. Отразявайте всяка промяна в цените на суровините, за да може софтуерът за производство да ви изчислява динамично себестойността на продукта и размера на печалбата ви.

Със софтуера за производство ще можете да проследявате детайлно производствените си процеси и да констатирате проблеми, затруднения или забавяния в дадени звена или при конкретни служители. С помощта на софтуера за производство можете да зададете конкретно времетраене за всеки един процес и да установите дали служителите ви спазват това зададено време или се справят по-бързо или по-бавно. Използвайки софтуер за производство ще можете да анализирате информацията и да оптимизирате процесите, за да може денят на служителите ви да е винаги продуктивен и запълнен.

Софтуерът за производство ще ви предоставя актуална информация за количествата произведени стоки за деня (разделени по видове), както и данни за стойността на произведената от вас продукция за зададен период от време.

Не на последно място, софтуерът за производство е изключително полезен инструмент за следене на рентабилността на вашите продукти. С помощта на софтуера за производство ще можете лесно да определите кои са най-търсените стоки, както и какви приходи генерирате от тях. Освен това софтуерът за производство ще ви покаже кои са клиентите, които най-често пазаруват от вас, какво точно си купуват и на каква база поръчват, както и колко точно са постъпленията от тях.

Софтуер за производство от Плюс Минус

За оптимизиране на работата, повишаване на продуктивността и най-добра рентабилност на продукта се нуждаете от софтуер за производство от Плюс Минус. Той ще ви предоставя актуална информация във всяка стъпка от процеса.

Нашият софтуер за производство е изключително лесен за работа и не изисква допълнително обучение или специална квалификация. Това прави нашият софтуер за производство достъпен за всяка компания в страната и по света!

Обадете ни се още днес на телефон 0700 15 000 и заявете вашия професионален софтуер за производство от Плюс Минус!

>