+
-
+
-
+
+
-
-
+

Цени

Плюс Минус се заплаща по модела Софтуер като услуга - SaaS.
Този модел означава, че клиентите използват софтуера на абонаментен принцип, като получават всички нови версии на продуктите, както и поддръжка по интернет, e-mail и телефон. По този начин се спестяват значителни разходи за закупуване на лицензи, които се заменят с минимални месечни плащания.

Цени за месец при предплащане за

Плюс Минус™

Търговия

20

(многофирмен)

Счетоводство Професионал
+ Склад Професионал

Плюс Минус™

Счетоводен

25

(многофирмен и персонал до 250 служители)

Счетоводство Професионал
+ Заплати Професионал

Плюс Минус™

Предприятие

50

(многофирмен и персонал над 250 служители)

Счетоводство Професионал
+ Склад Професионал
+ Заплати Предприятие
+ Производство

Плюс Минус™

Основен

15

(еднофирмен и персонал до 10 служители)

Счетоводство Стандарт
+ Склад Стандарт
+ Заплати Основен

Плюс Минус™

Стандарт

20

(еднофирмен и персонал до 50 служители)

Счетоводство Стандарт
+ Склад Стандарт
+ Заплати Стандарт

Цени за месец при предплащане за

Модули
Цени
Счетоводство Стандарт (еднофирмен)
10
Счетоводство Професионал (многофирмен)
15
Склад Стандарт (еднофирмен)
10
Склад Професионал (многофирмен)
15
Продажби Стандарт
10
Продажби Професионал
20
POS Стандарт - СУПТО по Наредба Н-18
10
POS Професионал - СУПТО по Наредба Н-18
20
Заплати Основен (еднофирмен и персонал до 10 служители)
10
Заплати Стандарт (еднофирмен и персонал до 50 служители)
15
Заплати Професионал (многофирмен и персонал до 250 служители)
20
Заплати Предприятие (многофирмен и персонал над 250 служители)
25
Личен състав Професионал (многофирмен и персонал до 250 служители)
20
Производство
25
Себестойност
10
Строителство
25
Платформа за онлайн магазин
20
Специализирани модули
 

Цените са в EUR без включен ДДС.
Цените са само за 1-во работно място. За 2-ро и следващи работни места има 50% отстъпка.
При модул POS и модул Продажби няма отстъпка за следващи работни места.
Програмата работи с 64 битова операционна система Windows.

Цените включват :
- всички нови версии на продуктите, които са на абонамент;
- при изменения в законодателството - актуализиране на продуктите, които са на абонамент;
- поддръжка по интернет, e-mail или телефон (до един час месечно) по въпроси, отнасящи се до закупените програмни продукти и неотразени в раздел Поддръжка.

>