Цени

 
 
Продукт
Цена лв.
Счетоводство Стандарт (еднофирмена)
199 лв.
Склад Стандарт (еднофирмена)
199 лв.
Счетоводство Професионал (многофирмена)
399 лв.
Склад Професионал (многофирмена)
399 лв.
Заплати и Личен състав (еднофирмена и персонал до 10 служители)
199 лв.
Заплати и Личен състав (еднофирмена и персонал до 50 служители)
399 лв.
Заплати и Личен състав (многофирмена и персонал до 250 служители)
599 лв.
Заплати и Личен състав (многофирмена и персонал над 250 служители)
799 лв.
Цени при закупуване на пакети от модули
ПЛЮС-МИНУС™ Основен (еднофирмена и персонал до 10 служители)
Счетоводство Стандарт + Склад Стандарт + Заплати и Личен състав
399 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Търговия (многофирмена)
Счетоводство Професионал + Склад Професионал
599 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Стандарт (еднофирмена и персонал до 50 служители)
Счетоводство Стандарт + Склад Стандарт + Заплати и Личен състав
599 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Счетоводен (многофирмена и персонал до 250 служители)
Счетоводство Професионал + Заплати и Личен състав
799 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Професионал (многофирмена и персонал до 250 служители)
Счетоводство Професионал + Склад Професионал + Заплати и Личен състав
999 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Предприятие (многофирмена и персонал над 250 служители)
Счетоводство Професионал + Склад Професионал + Заплати и Личен състав + Производство
1999 лв.
 

Цените са без включен ДДС.

 

Цени за абонаментна поддръжка (в сила от 01.01.2012г.)

 
Продукт
1 месец
6 месеца
1 година
Счетоводство Стандарт
9 лв.
45 лв.
90 лв.
Склад Стандарт
9 лв.
45 лв.
90 лв.
Счетоводство Професионал
19 лв.
95 лв.
190 лв.
Склад Професионал
19 лв.
95 лв.
190 лв.
Заплати и Личен състав (персонал до 10 служители)
9 лв.
45 лв.
90 лв.
Заплати и Личен състав (персонал до 50 служители)
19 лв.
95 лв.
190 лв.
Заплати и Личен състав (персонал до 250 служители)
29 лв.
145 лв.
290 лв.
Заплати и Личен състав (персонал над 250 служители)
39 лв.
195 лв.
390 лв.
Пакети от модули
ПЛЮС-МИНУС™ Основен
19 лв.
95 лв.
190 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Стандарт
29 лв.
145 лв.
290 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Търговия
29 лв.
145 лв.
290 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Счетоводен
39 лв.
195 лв.
390 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Професионал
49 лв.
245 лв.
490 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Предприятие
99 лв.
495 лв.
990 лв.
 

Цените са в български лева без включен ДДС.

Цените са само за 1-во работно място. За 2-ро и следващи работни места има 50% отстъпка.

Цените за 6 месеца и 1 година важат само при предплащане на периода.

 

Абонаментната поддръжка включва :

- всички нови версии на продуктите, които са на абонамент;

- при изменения в законодателството - актуализиране на продуктите, които са на абонамент;

- поддръжка по интернет, e-mail или телефон (до един час месечно) по въпроси, отнасящи се до закупените програмни продукти и неотразени в раздел Поддръжка;

 

Примери на цени за абонаментна поддръжка при няколко работни места

 
Продукт / Работни места
1 р.м.
3 р.м.
5 р.м.
Счетоводство Стандарт
9 лв.
18 лв.
27 лв.
Склад Стандарт
9 лв.
18 лв.
27 лв.
Счетоводство Професионал
19 лв.
38 лв.
57 лв.
Склад Професионал
19 лв.
38 лв.
57 лв.
Заплати и Личен състав (персонал до 10 служители)
9 лв.
18 лв.
27 лв.
Заплати и Личен състав (персонал до 50 служители)
19 лв.
38 лв.
57 лв.
Заплати и Личен състав (персонал до 250 служители)
29 лв.
58 лв.
87 лв.
Заплати и Личен състав (персонал над 250 служители)
39 лв.
78 лв.
117 лв.
Пакети от модули
ПЛЮС-МИНУС™ Основен
19 лв.
38 лв.
57 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Стандарт
29 лв.
58 лв.
87 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Търговия
29 лв.
58 лв.
87 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Счетоводен
39 лв.
78 лв.
117 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Професионал
49 лв.
98 лв.
147 лв.
ПЛЮС-МИНУС™ Предприятие
99 лв.
198 лв.
297 лв.
 

Цените са в български лева без включен ДДС.

Цените са за 1 месец. При предплащане за 6 месеца или 1 година се плащат 5 или 10 месеца съответно - както е в по-горната таблица.

 

Цени за системна помощ, обучение, инсталация

 
1 час в офис на Плюс Минус
30 лв.
1 час в обект на клиента
60 лв.
Дистанционна помощ
20 лв.
 

Цените са в български лева без включен ДДС.

Цените са на започнат астрономически час.