Цени

 
Плюс Минус 7 се заплаща по модела Софтуер като услуга - SaaS. Този модел означава, че клиентите използват софтуера на абонаментен принцип, като получават всички нови версии на продуктите, както и поддръжка по интернет, e-mail и телефон.
По този начин се спестяват значителни разходите за закупуване на лицензи, които се заменят с минимални месечни плащания.
Цените влизат в сила от 01.07.2019 г. и важат за Плюс Минус версии 6 и 7.
 
 
Цени за месец при предплащане за
12 месеца
1 месец
Модули
Счетоводство Стандарт (еднофирмен)
10
15
Склад Стандарт (еднофирмен)
10
15
Счетоводство Професионал (многофирмен)
15
20
Склад Професионал (многофирмен)
15
20
Заплати Основен(еднофирмен и персонал до 10 служители)
10
15
Заплати Стандарт(еднофирмен и персонал до 50 служители)
15
20
Заплати Професионал(многофирмен и персонал до 250 служители)
20
25
Заплати Предприятие(многофирмен и персонал над 250 служители)
25
30
Производство
25
30
Пакети от модули
Пакет Основен (еднофирмен и персонал до 10 служители)
Счетоводство Стандарт + Склад Стандарт + Заплати Основен
15
20
Пакет Стандарт (еднофирмен и персонал до 50 служители)
Счетоводство Стандарт + Склад Стандарт + Заплати Стандарт
20
25
Пакет Търговия (многофирмен)
Счетоводство Професионал + Склад Професионал
20
25
Пакет Счетоводен (многофирмен и персонал до 250 служители)
Счетоводство Професионал + Заплати Професионал
25
30
Пакет Професионал (многофирмена и персонал до 250 служители)
Счетоводство Професионал + Склад Професионал + Заплати Професионал
30
35
Пакет Предприятие (многофирмен и персонал над 250 служители)
Счетоводство Професионал + Склад Професионал + Заплати Предприятие + Производство
50
60
 

Цените са в EUR без включен ДДС.

Цените са само за 1-во работно място. За 2-ро и следващи работни места има 50% отстъпка.

Цените включват :

- всички нови версии на продуктите;

- при изменения в законодателството - актуализиране на продуктите;

- поддръжка по интернет, e-mail или телефон (до един час месечно) по въпроси, отнасящи се до платените програмни продукти и неотразени в раздел Поддръжка;

 
 

Цени за системна помощ, обучение, инсталация

 
1 час в офис на Плюс Минус
20
1 час в обект на клиента
40
Дистанционна помощ
15
 

Цените са в EUR без включен ДДС.

Цените са на започнат астрономически час.

 
 

Цени за модул POS

Модул POS е регистриран като СУПТО по Наредба Н-18.
 
Цени за месец при предплащане за
12 месеца
1 месец
POS Стандарт
10
15
POS Професионал
(включва POS стандарт + трансфер на документи + дневници и декларация по ДДС + банка + възможност за добавяне на нови документи)
20
25
 

Цените са в EUR без включен ДДС.

При модул POS няма отстъпка за следващи работни места.