+
-
+
-
+
+
-
-
+

Софтуер за Заплати

Софтуерът за Заплати на Плюс Минус е автоматизирана система за отчитане на работните заплати, приложима за всички стандартни форми на заплащане на труда. Софтуерът за заплати предлага множество функционалности изцяло отговарящи на действащото трудово законодателство и на нуждите на Вашата фирма.

Софтуер за Заплати Плюс Минус - Служители

Готов за работа без допълнителни настройки

Създайте бързо и лесно профила на служителите ръчно или чрез импорт от файл.

На база готови шаблони може да създадете неограничен брой документи. Имате възможност да редактирате документите, както и да създавате допълнителни шаблони.

Получавайте актуализациите в най-кратки срокове от наличието на нормативна промяна.

Софтуер за Заплати Плюс Минус - Начисляване на заплати

Автоматизиран процес на начисляване и заплащане

Автоматизирано изчисляване - Намалете административните си задължения и възможността за грешки при изчисляване на заплатите чрез автоматично пресмятане на всички начисления и удръжки.

Автоматизирано осчетоводяване - Спестете време и усилия за осчетоводяване чрез предварително зададен шаблон с операции и автоматично извеждане на суми. Операцията е изцяло интегрирана с модул Счетоводство.

Автоматизирано изготвяне на файлове - Лесно и бързо формирайте файлове към различни институции и търговски банки.

Софтуер за Заплати Плюс Минус - Справки за възнаграждения, удръжки и отсъствия

Анализ на данни

Проследете разходите за заплати, осигуровки, обезщетения, провизиран полагаем отпуск.

Планирайте отсъствията и проследете отработените дни на всеки един служител.

Изведете голямо разнообразие от справки за начислените възнаграждения, за полагаемия и провизирания отпуск, за проверка на минималния осигурителен доход, за начисляване на запори.

Софтуер за Заплати Плюс Минус - График и права на достъп

Управление на информацията

Лесно и удобно по всяко време може да променяте данните на служителите за текущ и минал период.

Възможно е да разпределите работата с програмата между потребители чрез задаване на различни права на достъп.

Заключвайте периоди, за да намалите възможността за грешки и промяна на данните.

Софтуер за заплати на Плюс Минус – лесният начин да управлявате човешките ресурси в компанията си

В 21 век софтуерът за заплати е необходим за нормалната и оптимална работа на всеки бизнес в страната и по света.

Той ви позволява лесно да отчитате работните заплати във вашата компания и ви предлага много и различни допълнителни функционалности, съобразени изцяло с трудовото законодателство на Република България, както и потребностите на вашата фирма и служители.

Какви са предимствата на софтуера за заплати на Плюс Минус и какви са различните пакети, които можете да закупите за вашия бизнес?

Прочети повече
Софтуер за заплати 1
Софтуер за заплати - за вашия бизнес!

С Плюс Минус получавате софтуер за заплати, готов за работа

Избирайки софтуера за заплати на Плюс Минус вие няма нужда да се занимавате с допълнително настройване или доработки, за да можете да стартирате използването на програмата.

Необходимо е просто да създадете профилите на вашите служители в софтуера за заплати, като това може да се случи по много и различни начини. В софтуера за заплати са заложени много и различни шаблони, които ви позволяват да генерирате неограничен брой документи, необходими в работата.

Софтуерът за заплати ви позволява да редактирате документи, когато това е необходимо, и да създавате собствени, нови шаблони за лично ползване.

Екипът на Плюс Минус има ангажимент да поддържа софтуера за заплати актуален и при промяна в нормативните актове, свързани с дейността, актуализациите се отразяват и при вас във възможно най-кратки срокове.

Софтуер за заплати 2
Софтуер за заплати - научете повече!

Изцяло автоматизирани процеси със софтуера за заплати Плюс Минус

За улесняване на процесите във вашия бизнес, софтуерът за заплати на Плюс Минус ви предлага автоматично изчисляване, осчетоводяване и изготвяне на файлове.

Функцията за автоматично изчисляване на софтуера за заплати ще ви позволи да оптимизирате работния процес, да намалите драстично административните си разходи и да минимизирате възможността от допускане на грешки при изчисляването на заплати.

Възможността за автоматично осчетоводяване на софтуера за заплати ще ви спести много време и нерви в процеса на осчетоводяване на документите във вашия бизнес. С помощта на предварително зададен шаблон с операции и автоматично извличане на необходимите стойност, софтуерът за заплати на Плюс Минус ще се справя по-бързо, по-ефективно и по-точно с фирменото осчетоводяване!

А функцията за автоматично изготвяне на файлове на софтуера за заплати ще ви позволи с лекота да създавате и оформяте документи, подходящи за подаване към различни институции и търговски банки.

Софтуер за заплати 3
Софтуер за заплати - разгледайте при нас!

Бързо и лесно анализиране на данни и управление на информация със софтуера за заплати на Плюс Минус

Не на последно място софтуерът за заплати ви позволява за секунди да достигнете до необходима информация за всеки служител – заплати, осигуровки, оставащи дни отпуска, обезщетения и много други.

Софтуерът за заплати на Плюс Минус ви позволява ефективно да планирате отсъствията на вашите служители и да проследите отработените дни на всеки член от екипа.

Нашият софтуер за заплати ви позволява да правите най-различни справки и проверки, сред които са такива за начислени възнаграждения, за полагаем и използван отпуск, проверки за минимален осигурителен доход и много други.

Софтуерът за заплати на Плюс Минус ще ви даде възможността по всяко време на деня с лекота да променяте данни за вашите служители и да въвеждате нова информация, когато такава възникне.

Със софтуера за заплати ще можете да делегирате различни права и ниво на достъп на всеки служител, лесно да обменяте информация между служителите и да заключвате изминали периоди (да не може да се правят промени или да се въвежда информация), за да предпазите фирмата си от неволни грешки или злонамерени действия.

Софтуер за заплати 4
Софтуер за заплати - очакваме вашите запитвания!

Софтуер за заплати от Плюс Минус

Ние ви предлагаме възможността да изберете качествен, надежден, актуален и достъпен софтуер за заплати, който се предлага в 4 различни пакета в зависимост от големината на вашата компания.

Можете да избирате между основния пакет на софтуера за заплати, който е подходящ за фирми с до 10 служители, стандартната оферта за компании с до 50 служители, професионален софтуер за заплати за по-големи бизнеси с до 250 служители, както и пакет „Предприятие“, подходящ за фирми с над 250 активни служители.

Всеки от пакетите на софтуера за заплати на Плюс Минус ви предлага основни функционалности, като:

 • - База данни на персонала, класифицирана по отдели и подредена по азбучен ред;
 • - Софтуерът за заплати има вградени най-различни темплейти, сред които са трудови и граждански договори, молби от различен характер, заповеди, споразумения, служебни бележки, удостоверения и много други;
 • - Образците за пенсиониране УП-2 и УП-3 са заложени директно в софтуера за заплати;
 • - Софтуерът за заплати от всеки пакет автоматично изчислява трудовия стаж на служителите, както и аванси, заплати, осигуровки, болнични, отпуски, нощен и извънреден труд;
 • - Автоматизирано генериране от софтуера за заплати на декларации за НАП, файл за трудови договори, описи за изплащане на обезщетения за НОИ, платежни нареждания за социалните и здравни осигуровки, файл за превеждане на заплатите по дебитни карти, автоматизирано разпращане на фишове за заплатите по имейл и много други;
 • - Със софтуера за заплати можете още да създавате графици за отпуските, да правите справки за личния състав, проверки за начислените възнаграждения на персонала, справки за отсъствия, отпуски и болнични, справки в края на отчетен период, проверки по нормативни изисквания за НАП и НОИ и други.

Пакетите Професионал и Предприятие на софтуера за заплати Плюс Минус включват и някои допълнителни функции, сред които са:

 • - Възможност за делегиране на различни нива на достъп;
 • - Многофирменост;
 • - Софтуерът за заплати предлага автоматично изчисляване на запори, както и работа със смени и графици и почасово плащане;
 • - Пакетът Предприятие на софтуера за заплати Плюс Минус ви дава и сделно плащане – индивидуално или по бригади, както и щатно разписание;
 • - Софтуерът за заплати за фирми до 250 и над 250 служители може да генерира справки за почасово заплащане, както и позволява работа в мрежа. Пакетът Предприятие на софтуера за заплати ви дава възможността да вадите и справки за сделно плащане.

Изпратете още днес вашето запитване за софтуер за заплати от Плюс Минус

Софтуерът за заплати на Плюс Минус ще ви помогне във всички операции, свързани с управлението на човешкия ресурс във вашата компания, като ще автоматизира и оптимизира процесите и ще ви спести време и пари.

Не пропускайте да се запознаете с повече информация за софтуера за заплати на Плюс Минус.

А ако имате въпроси или искате да ви разкажем малко повече за нашия софтуер за заплати, обадете ни се още днес на телефон 0700 15 000!

>