+
-
+
-
+
+
-
-
+

Мобилен склад

Работи на всички смартфони и таблети, подходящ за разносна търговия, инвентаризация на големи обекти, мобилни продажби, поръчки, проверка на наличности

Складов софтуер Плюс Минус - Табло Склад

Мобилно приложение, подходящо за всеки модел на работа

Разносна търговия

Доставки по обекти

Директни продажби

Събиране на поръчки

Инвентаризации

Проверка на наличности и цени

Складов софтуер Плюс Минус - Управление на запасите

Бърз, удобен, винаги актуален

Мобилният склад не изисква инсталация или актуализации.

Работа на смартфони, таблети и други мобилни устройства, независимо от вида на операционна им система (iOS, Android, Windows и др.).

Свързва се директно с базата данни на програмата, така че всяка въведена информация се вижда веднага от останалите потребители.

Складов софтуер Плюс Минус - Управление на парични средства

Основни предимства на приложението

Интуитивен и гъвкав браузър-интерфейс – позволява бързо и лесно опериране с данните и въвеждане на документите за продажба, доставка и др.

Справки в реално време – получаване на актуална информация за извършените продажби, получените заявки, рекламации, задълженията на партньорите, получените плащания и др.

Намаляване на възможността за грешки – всички издадени документи се намират директно в мобилното устройство и по този начин се избягва възможността от тяхното изгубване

Индивидуалност – всеки потребител има отделен профил и самостоятелен достъп до приложението

Изпращане на документи до контрагентите – създадена е възможност за разпращане на документите веднага след тяхното въвеждане или на по-късен етап по email, Viber, WhatsApp, Messanger и др.

Връзка с други устройства – възможност за връзка с фискални и нефискални устройства.

Складов софтуер Плюс Минус - Анализ и контрол

Основни характеристики и възможности

Многофирменост - работа с неограничен брой фирми

Работа с неограничен брой търговски обекти

Бързо и лесно въвеждане на всички необходими документи - фактури, касови бележки, складови разписки, заявки, рекламации

Маркиране на артикул с набиране на код или с помощта на филтър

Възможност за избор на артикул чрез сканиране на баркод с камерата на устройството

Възможност за работа с партиди

Работа с ценови правила

Проследяване задълженията на клиента

Инвентаризации

Актуална информация за наличностите и цените в склада

Иавеждане на справки в реално време за въведени документи, получени плащания, неплатени документи, налични парични средства и др.

Детайлни права на достъп за отделните потребители

>