+
-
+
-
+
+
-
-
+

Личен състав

Модул Личен състав е софтуер за управление и администрация на човешките ресурси, който допълва функциите на модул Заплати. Основните функционалности са свързани с водене на досие за всеки служител – от възникването до прекратяването на правоотношението.

Софтуер за Личен състав - Служители

Автоматизация на HR дейностите

Еднократно въвеждате информацията - Въведени веднъж, данните за картоните на служителите са видими както от модул Заплати, така и от модул Личен състав.

Спестете време - Намалете времето си за търсене на информация на хартиен носител чрез изграждане на цялостно и подробно електронно досие на работниците и служителите.

Обработка в реално време - Всеки записан документ е достъпен от всички потребители.

Проследимост - Създайте потребителски акаунти за всеки служител. Проследете въведените от него данни.

Софтуер за Личен състав - Документи

Управление на документите

Формуляри - Изготвяйте неограничен брой документи на база готови шаблони. Създайте свои собствени образци.

Командировки - Управлявайте динамиката на служебните пътувания и изразходваните за тях средства.

Наказания - Документирайте наложените и отменени наказания. Проследете причините за тяхното налагане и отмяна.

Обучения и програми за развитие - Създайте електронен регистър на обученията и курсовете.

Софтуер за Личен състав - Справки

Анализи и отчети

Лични данни - Проследете измененията в записаните данни за служителите за текущ и минал период.

Заетост - Извеждайте в реално време справка за изтичащите договори.

Социална политика - Проследете предоставените социални придобивки на служителите.

Регистри - Изготвяйте и съхранявайте регистъри на трудовите книжки, трудовите злополуки и трудоустроени лица.

Софтуер за Личен състав - Държавни институции

Подходящ за държавни институции

Подбор и назначаване - Проследявайте процеса по набирането на държавни служители от обявлението на конкурса до назначаването.

Кариерното развитие - Бързо и лесно проследявайте развитието в ранг и изменението на правоотношението.

Щатно разписание - Следете заетите и свободни щатни бройки по структуртни единици.

Оценка на представянето - Оценете изпълнението на служителите и дайте предложение за повишаване в длъжност.

Софтуер за ТРЗ и личен състав – за по-лесната работа на вашите счетоводители

ТРЗ и личен състав са задължителни звена от счетоводството на всяка една фирма, независимо от броя служители, които работят в нея.

ТРЗ и личен състав са две различни длъжности, които съществуват и до днес в рамките на всяко едно счетоводство – Труд и работна заплата, които се занимават с оформянето на документите за месечното възнаграждение на всеки един служител, и личен състав, чиято работа е да боравят с документите за назначаване на нови хора и прекратяването на договорите на служителите.

В момента фирмите имат възможността сами да избират дали да наемат компетентни специалисти, които се занимават с ТРЗ и личен състав или да доверят тези задължения на външна счетоводна къща.

Независимо дали ръководите бизнес, който се нуждае от ТРЗ и личен състав или предлагате на клиентите си услуги в тази сфера, използването на професионален софтуер е от ключово значение за ефективната и успешна работа.

Прочети повече
ТРЗ и личен състав 1
ТРЗ и личен състав - научете повече!

Какви са ползите от използването на софтуер за ТРЗ и личен състав?

В 21 век е немислимо воденето на служители, ведомости и изчисляване на заплати на ръка.

Дигитализирането на всеки елемент от работата, включително и на отдел ТРЗ и личен състав, помага на служителите да са по-ефективни в работата си и да сведат възможностите за грешки до минимум.

Модул ТРЗ и личен състав ви позволява да създадете дигитален картон за всеки служител

С помощта на софтуер за ТРЗ и личен състав въвеждането на информация за нов служител се случва еднократно, при създаването на неговия картон. След това системата за управление на ТРЗ и личен състав автоматично начислява конкретната информация за даден служител и я подрежда по хронологичен ред за по-лесно търсене и проверка.

Картонът на всеки един служител в системата за ТРЗ и личен състав включва цялата важна информация – лични данни, като три имена, ЕГН и адрес, информация за назначението в компанията: в кой отдел работи служителя, кога е назначен, какви са неговите осигуровки, каква е брутната заплата, работното време и друга информация.

Софтуерът за ТРЗ и личен състав позволява и въвеждане на банкова информация за служителя, като IBAN и обслужваща банка, за да можете лесно да превеждате дължимото месечно възнаграждение без да се налага да излизате от програмата.

Системата за ТРЗ и личен състав ви позволява към картона на всеки служител да прикачвате и важни документи, като трудов договор, молби за отпуск, болнични листа и други, които да са винаги достъпни, когато ви потрябват.

ТРЗ и личен състав 2
ТРЗ и личен състав - разгледайте при нас!

Правете бързи справки с правилната система за ТРЗ и личен състав

Систематизираната информация за всеки служител в системата за ТРЗ и личен състав ви позволява не само да откриете бързо необходимата информация за персонала, но и да правите справки, както и анализи по различни критерии.

Софтуерът за ТРЗ и личен състав е особено важен за бизнесите, които сключват временни договори със служителите си, защото им позволява лесно да проследяват крайната дата на всяко едно споразумение.

Променяйте социалните придобивки на конкретен служител или на цял отдел с лекота с модула ТРЗ и личен състав

Като работодател можете да прецените, че различните позиции във фирмата ще разполагат с определени социални придобивки – това също може да се разпредели и проследи с лекота с помощта на модула ТРЗ и личен състав.

Просто добавете в картона на служителя неговите социални придобивки или в софтуера за ТРЗ и личен състав задайте еднакви придобивки за всички служители на дадена позиция или в определен отдел.

Системата за ТРЗ и личен състав е най-добрата инвестиция за фирми със счетоводители на щат!

Всяка една качествена и добре подредена система за ТРЗ и личен състав ще улесни значително работата на вашите счетоводители и ще ви предпази от грешки или злоупотреба с информация.

Ако разполагате със счетоводители на щат, то не се колебайте – инвестирайте още днес в добрия софтуер за ТРЗ и личен състав!

ТРЗ и личен състав 3
ТРЗ и личен състав - свържете се с нас!

Модул за ТРЗ и личен състав от Плюс Минус

Ние ви предлагаме софтуер за цялостно управление на вашия бизнес.

Независимо дали се нуждаете от складова система, софтуер за заплати, счетоводен софтуер или модул ТРЗ и личен състав, ние от Плюс Минус сме разработили ефективно и работещо решение, което е готово за употреба още от първия ден.

Нашият модул за ТРЗ и личен състав има много предимства пред конкурентите:

  • - Пълна интеграция между модула за ТРЗ и личен състав с всички останали елементи, които са включени в нашата ERP система;
  • - Модул за ТРЗ и личен състав, който е готов за работа още след инсталиране;
  • - Модул за ТРЗ и личен състав, който ви позволява да съхранявате и управлявате информацията ефективно, без загуба на време в търсене на данни или при справки;
  • - Модул за ТРЗ и личен състав, с който можете лесно да управлявате всякакви документи – изработвайте формуляри с готовите, вградени шаблони; управлявайте командированите служители, заедно с изразходените от тях средства; водете информация за наложени или отменени наказания на служители; създавайте с лекота регистър на всички обучения и курсове, които се провеждат на служителите за повишаване на квалификацията.
ТРЗ и личен състав 4
ТРЗ и личен състав - ползите за вашия бизнес!

Модул ТРЗ и личен състав, подходящ за държавни структури

Нашият модул ТРЗ и личен състав е подходящ както за частния сектор, така и за държавните структури.

С помощта на модул ТРЗ и личен състав държавните чиновници и техните ръководители ще могат лесно да проследяват в детайли процеса на подбор на нови служители, което включва всяка една стъпка от публикуването на конкурса до подписването на трудовия договор и ефективното назначаване на новия служител.

Освен това, нашият модул ТРЗ и личен състав ще ви даде възможността да проследявате кариерното развитие на всеки един от служителите, както и да виждате всякакви промени свързани с правоотношенията.

Особено важно за институциите е модулът ТРЗ и личен състав да дава актуална информация за щатното разпределение – колко човека са наети за дадена позиция и колко свободно места има в момента. С помощта на модула ТРЗ и личен състав на Плюс Минус ще можете да разделяте тази информация на база структурни единици.

И не на последно място – оценяването на изпълнението на работата на всеки един служител се случва по-лесно с модула ТРЗ и личен състав на Плюс Минус. Можете да въвеждате информация за атестации и тестове, както и да правите предложения за повишаване на даден служител в длъжност.

Изберете модул ТРЗ и личен състав от Плюс Минус!

За ефективната работа на вашия бизнес или за по-доброто управление на администрацията се доверете на модул ТРЗ и личен състав от Плюс Минус. Изцяло интегриран в нашата ERP система, модулът ТРЗ и личен състав ще оптимизира времето на вашите служители и ще повиши продуктивността им!

Обадете ни се още днес на телефон 0700 15 000 и заявете вашия професионален модул ТРЗ и личен състав от Плюс Минус!

>