Безплатно за учебни цели

 

С цел подпомагане на българското образование, както и усъвършенстване икономическите и компютърни умения на ученици и студенти, ПЛЮС МИНУС дарява на специализирани училища, гимназии и университети лицензи за следните свои програмни продукти:

 

ПЛЮС МИНУС - пакет Професионал, включващ модули:

- Счетоводство Професионал;

- Склад Професионал;

- Заплати и Личен състав;

 

Дарените лицензи могат да се използват само за учебни цели.

 

ПЛЮС МИНУС се ангажира с:

- Инсталиране и лицензиране на пакетите;

- Обучение на определени от дарените училища и университети преподаватели;

- Поддръжка и консултации по e-mail или телефон;

- Периодично актуализиране на продуктите;