+
-
+
-
+
+
-
-
+

Безплатен софтуер за Учебни цели

С цел подпомагане на българското образование, както и усъвършенстване икономическите и компютърни умения на ученици и студенти, Плюс Минус дарява на специализирани училища, гимназии и университети лицензи за свои програмни продукти.

Безплатни лицензи на софтуерните продукти на Плюс Минус

Разбирайки важността от повишаване знанията по информационни технологии на студенти и ученици от икономическите специалности, Плюс Минус си партнира с редица университети и специализирани учебни заведения, предоставяйки безплатни лицензи на професионален икономически и бизнес софтуер.

За усъвършенстване и модернизиране на учебния процес Плюс Минус лицензира безплатно за учебни цели пакет Плюс Минус Професионал, включващ в себе си Счетоводен софтуер, Складов софтуер и Софтуер за заплати.

Познаването на професионален икономически софтуер, който се ползва от хиляди фирми в България, спомага за по-бърза и успешна реализация на студентите и учениците след завършване на обучението им.

Плюс Минус осигурява на университетите и учебните заведения

  • Инсталиране и лицензиране на пакетите
  • Обучение на определени от дарените училища и университети преподаватели
  • Поддръжка и консултации по e-mail или телефон
  • Периодично актуализиране на продуктите

Учебните заведения, които имат интерес да получат безплатни лицензи, е необходимо само да изпратят запитване със свободен текст на e-mail: sofia@plusminus.com

>