+
-
+
-
+
+
-
-
+

Софтуер за Строителство

Всичко необходимо за ценообразуване, планиране и отчитане на строителни обекти. Модулът има модерен и удобен интерфейс, поддържа голяма база от разходни норми и ресурси за създаването на строителни анализи.

Софтуер за Строителство Плюс Минус - Количествено-стойностна сметка

Остойностяване и отчитане на строителни обекти

Плюс Минус модул Строителство дава възможност за изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки, проектно-сметна документация, спецификации на труд, материали и механизация.

Отчитането на строителството се извършва с Протокол 19, като може да се прави сравнение между оферирана и извършена работа.

Софтуер за Строителство Плюс Минус - База данни с разходни норми

База данни с разходни норми

В модула е заложена голяма база данни с разходни норми от УСН (Уедрени сметни норми), ТНС (Трудови норми в строителството), РЕМ (Ремонтни работи) и СЕК (Стройексперт Консулт).

Има възможност за създаване на собствени фирмени анализи.

Търсенето на определен анализ е бързо и удобно, както в цялата база, така и в конкретно избрана книга.

Софтуер за Строителство Плюс Минус - Протокол 19

Обекти и анализи

Неограничена йерархия на обекти и подобекти.

Възможност за индивидуални разходни норми към всеки обект или подобект.

Автоматично генериране на Протокол 19.

Неограничен набор от начисления към обекти и анализи, както и към техни части.

Софтуер за Строителство Плюс Минус - Ресурси

Справки

Лесно и удобно извеждате различни справки, както индивидуални за избран обект, така и обобщени за обект с неговите подобекти.

Правите справки за използваните ресурси (материали, труд, механизация) и услуги по етапи на работа или конкретни строителни проекти.

Автоматично изготвяне на линеен график с възможност за експорт към Microsoft Project.

Машиносмени - Ценоразпис 20

Ценообразуване на машиносмени

В модула е заложено автоматично изчисляване цените на машиносмени в зависимост от зададени за тях цени на придобиване, разход на гориво, ел.енергия или други ресурси.

Софтуер за строителство Плюс Минус – за ефективното проследяване на всеки процес

Нарастващото търсене на недвижимо имущество, както и увеличените инвестиции в инфраструктурни проекти, създават перфектната предпоставка за строителен бум. Компаниите, които работят в сферата на строителството, трябва да управляват значително по-голям обем от проекти едновременно, което, от своя страна, е предпоставка за пропуски, грешки и загуба на пари.

За да повишите ефективността на фирмата си, вие се нуждаете от професионален софтуер за строителство. Какво точно получавате и как софтуерът за строителство ще улесни вашата ежедневна работа – това ще разгледаме в следващите редове.

Прочети повече
Софтуер за строителство 1

С какво е полезен софтуерът за строителство?

Фирмите, които работят по няколко обекта едновременно, изискват много умел координатор, който внимателно да следи всеки елемент от работата. От поръчката на необходимите материали до оптималното разпределение на работния ден на бригадата, спазването на всички заложени срокове към инвеститорите и купувачите, подаването на документи за издаване на разрешителни и много други – това са само част от дейности, за които софтуерът за строителство ще ви е особено полезен.

Всеки един професионален софтуер за строителство ще ви даде възможността да си създадете проект за всеки отделен строителен обект, където да имате възможността да въвеждате важна информация, свързана с етапите на работа и прилежащата документация. Софтуерът за строителство трябва да може да създава и подобекти, които може да се зачисляват към дадена строителна площадка, за да можете ефективно да проследявате всички активни процеси на едно място.

С помощта на професионален софтуер за строителство ще можете да изготвяте подробни количествени и стойностни сметки, както и различна техническа документация.

В софтуера за строителство ще можете да получавате информация за използваните ресурси - труд, материали и механизация, както и да изчислявате и сравнявате резултатите между оферираната и извършена работа. Използвайки професионален софтуер за строителство ще можете лесно да ценообразувате, да планирате работата по всеки един етап, както и бързо да отчитате свършената работа на всеки един от строителните си обекти.

Софтуерът за строителство създава база данни с изминали проекти, които са винаги достъпни за анализ и сравнение. По този начин с помощта на софтуера за строителство можете да правите извадки и сравнения между различни обекти, стойност на ресурси, разходни норми и да взимате важни решения на база тази информация.

И не на последно място – софтуерът за строителство улеснява значително работата на вашите служители. Използвайки софтуер за строителство те ще могат лесно да достъпват необходимата информация, ще са винаги наясно с крайните срокове на всеки етап от процеса и ще могат ефективно да контролират работата.

Софтуер за строителство 2

Какво трябва да очаквате от добрия софтуер за строителство?

За да може да помага на вашата работа, а не да я затруднява допълнително, добрият софтуер за строителство трябва да е интуитивен, удобен и лесен за работа. По този начин всеки член на екипа ще може веднага да започне използването на софтуера за строителство и бързо да пренесе цялата актуална информация на едно място.

За по-лесното изчисление при ценообразуване, софтуерът за строителство трябва да поддържа база от разходни норми и ресурси. С помощта на тази информация, софтуерът за строителство ще може да ви предоставя строителни анализи, с помощта на които ще можете да взимате важни решения за оптимизирането на вашите процеси и съкращаването на разходи.

Софтуер за строителство 3

Софтуер за строителство от Плюс Минус

Ние от Плюс Минус създаваме работещи софтуерни решения за бизнеса, които да помогнат за оптимизирането на всеки един процес във фирмата и създаването на ефективна работеща система. Разработихме софтуера за строителство, за да помогнем на фирмите в строителния бранш да се справят с увеличения обем от строителни обекти и да намалят разходите си.

С помощта на нашия професионален софтуер за строителство ще имате възможността да правите анализи и справки, с които да проследявате ефективността на всеки един процес и да намалявате разходите за труд и материали.

В софтуера за строителство сме заложили огромна база от данни с най-различни норми според УСН, ТНС, РЕМ и СЕК, като вие имате възможността лесно да добавяте собствена информация, на базата на която да създавате фирмени анализи. Софтуерът за строителство ви позволява бързо да откривате необходимата информация, свързана с даден строителен обект, както и определен анализ. С помощта на софтуера за строителство можете да търсите информация както в цялата база данни, така и в конкретно избран от вас сборник.

В нашия софтуер за строителство ще можете да създавате неограничен брой строителни обекти, към които можете да назначавате и премахвате подобекти. Създаването на всяка строителна площадка като индивидуална единица в рамките на софтуера за строителство ви дава възможността да вписвате индивидуални разходни норми за всеки конкретен проект и подобектите, свързани с него. Софтуерът за строителство на Плюс Минус може автоматично да ви генерира Протокол 19, както и да прави неограничен брой от начисления към всеки конкретен обект или анализ, както и към техни конкретни части.

С помощта на софтуера за строителство ще можете да генерирате различни на вид справки, които може да се отнасят за една конкретна строителна площадка, както и обобщени, които включват и всички подобекти, зачислени към конкретния обект. Софтуерът за строителство ви помага в изготвянето и анализирането на справки, свързани с изразходването на различни ресурси, сред които са основните – труд, материали и механизация. Тези справки може да се генерират през софтуера за строителство за цял строителен обект или за даден етап от работата. За оптимизирането на работата, софтуерът за строителство на Плюс Минус може автоматично да ви състави линеен график за изпълнението на задачите, който може да се експортне във файл, подходящ за работа с програмата Microsoft Project.

Не на последно място – софтуерът за строителство автоматично ви смята цените на машиносмените, като под внимание се взимат основни критерии, като цени на придобиване, разход на гориво, консумирана електроенергия, както и други вложени ресурси. Така, с помощта на софтуера за строителство ще сте винаги наясно с разходите по даден проект или подобекти и ще имате възможността динамично да правите промени, когато ситуацията изисква такива.

Заявете вашия софтуер за строителство днес!

За ефективната работа на вашата строителна компания се нуждаете от професионален софтуер за строителство. Доверете се на софтуер за строителство от Плюс Минус и си гарантирайте по-ефективна работа на всички звена!

Обадете ни се още днес на телефон 0700 15 000 и заявете вашия професионален софтуер за строителство от Плюс Минус!

>