Брой: 4

01.07.2021

Режим за обслужване на едно гише (OSS) в сила от 01.07.2021

Новите режими за обслужване на едно гише (OSS) влизат в сила от 01.07.2021. Те изцяло заменят режимите за съкратено обслужване на едно гише (MOSS). С новите режими се обхващапо-голяма съвкупност от …

Научете повече