Брой: 17

27.06.2011

ПЛЮС МИНУС с нова версия за болничните

Във връзка с приетата промяна в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), в сила от 01.07.2011 г., предстои публикване на …

Научете повече

03.05.2011

Данъчно третиране на услуги, извършени от местно лице, с получател чуждестранно лице с представителство в страната

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско …

Научете повече