Брой: 10

22.07.2019

Плюс Минус 7

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че на 01.10.2019 година се прекратява поддръжката на програмен продукт Плюс Минус версия 6. Програмният продукт, който вече ще се поддържа е Плюс Минус версия 7. Той …

Научете повече

03.06.2018

Плюс Минус и общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

1. Основни моменти в регламента Какво е GDPR**?** От 25 май влезе в сила Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) приложим във всички държави-членки на ЕС. Основната цел на регламента е …

Научете повече

13.08.2014

Отразяване на обезщетение при бедствие съгл. чл. 218 от КТ в Плюс Минус

На 20.06.2014 Главна инспекция по труда публикува съобщение, с което напомня, че работещите, които не могат да се явят на работа заради бедственото положение в различни райони на страната, имат право …

Научете повече