Брой: 1

26.04.2023

Създаване на Щатно разписание в Плюс Минус

Щатното разписание на длъжностите е вътрешен документ, в който се посочва разпределението на работната сила в предприятието, съобразно неговата структура (отдели, дирекции и др.), по длъжности. То …

Научете повече