Брой: 1

20.02.2023

Годишна корекция на ползвания частичен данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС

Преизчислението на ползвания частичен данъчен кредит се отнася в случаите на доставка на стоки и услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на …

Научете повече