Брой: 1

13.09.2023

Работа с цени в софтуер за Строителство

Работа с цени за работници, материали и механизация, допълнителни начисления и ценоразпис за механизация в модул Строителство Софтуер за строителство Плюс Минус разполага с ценоразпис за работници, …

Научете повече