Брой: 3

15.03.2023

Как се вписва процесът на управление на складови наличности сред другите търговски процеси

Всъщност процесът по управление на складови наличности е свързан с всички търговски процеси, но е само една част от веригата. Работата по управление на складови наличности е различен от контрола на …

Научете повече

13.03.2023

Управление на складови наличности за подобряване на паричния поток

Когато осъществявате правилно управление на складови наличности, вие харчите средства само за стоки, които наистина се реализират на пазара. Така всяка вложена стотинка ви носи печалба и движи бизнеса …

Научете повече

10.03.2023

Управление на складови наличности – защо и как

Управлението на складови наличности е важно за компаниите. Процесът по управление на складови наличности проследява артикулите от покупката/производството до продажбата им. Добре изпълненото …

Научете повече