Брой: 1

13.03.2023

Управление на складови наличности за подобряване на паричния поток

Когато осъществявате правилно управление на складови наличности, вие харчите средства само за стоки, които наистина се реализират на пазара. Така всяка вложена стотинка ви носи печалба и движи бизнеса …

Научете повече