Брой: 2

16.02.2024

Автоматично генериране и експортиране на фактури и Управление на договори в помощ на бизнеса

Управление на договори и Автоматично генериранe и експортиране на фактури са специализирани модули към Плюс Минус ERP, които имат за цел да улеснят управлението на бизнеса и да спестят време. …

Научете повече

14.08.2023

Два модула, които биха подобрили процеса на работа с Плюс Минус 7

Управление на договори и автоматично фактуриране Специализиран модул предназначен за управление на автоматично генериране на фактури към клиенти. Всеки договор се създава индивидуално за всеки клиент. …

Научете повече