Брой: 2

08.02.2023

Кога предоставянето на работно и униформено облекло дава отражение върху възнаграждението

Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор (чл. 296, ал. 1 от …

Научете повече

06.02.2023

Предоставяне на работно и униформено облекло

Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор (чл. 296, ал. 1 от …

Научете повече