Брой: 4

03.04.2024

Трудов договор със срок за изпитване

В законодателството е предвидена възможност при сключването на трудовия договор, в него да се уговори изпитателен срок. По този начин временно да се осигури по-облекчен ред за прекратяване на …

Научете повече

25.03.2024

Втори трудов договор

Според чл. 111 и чл. 110 от Кодекса на труда работникът може да сключва трудов договор с работодателя, при когото работи, или с друг работодател за извършване на работа извън установеното за него …

Научете повече

22.03.2024

Срочен трудов договор

Видовете трудови договори според тяхната продължителност могат да се разделят на два типа – срочни и безсрочни. При сключване на трудов договор, задължително се определя неговото времетраене, съгласно …

Научете повече