Брой: 1

23.08.2023

Възстановяване на шаблон на трудов договор след актуализация на програмата

Минималните реквизити, които трябва да съдържа трудовият договор са регламентирани в Кодекса на труда и допълнителните разпоредби към него. Освен тях, в него могат да се уреждат и други условия, …

Научете повече