Брой: 1

29.01.2024

Трудова злополука

Видове трудова злополука Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) трудова злополука е : Съгл. чл. 55, ал. 1 от КСО Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във …

Научете повече