Брой: 1

17.02.2023

Документиране на тристранна операция в Плюс Минус

Съгласно чл. 15 от ЗДДС тристранна операция е налице, когато доставката на стоки се осъществява между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки (А, Б и В), за които са …

Научете повече