Брой: 5

21.11.2022

Осигурителен доход на пенсионер, нает на работа по граждански договор

Пенсионерите наети на работа на граждански договор не подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и …

Научете повече

18.11.2022

Осигурителен доход на лица, работещи без трудово правоотношение

Осигурителният доход на лица, които полагат труд без трудово правоотношение се определя като от полученото възнаграждение се приспаднат разходите за дейността. Според чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ …

Научете повече