Брой: 9

11.09.2023

Автоматично изпращане на фишове за заплати по имейл

Фишовете за заплати са документи, които съдържат данни за месечните трудови възнаграждения и удръжките от тях на всеки служител в едно предприятие. С развитието на технологиите и увеличаването на …

Научете повече

08.09.2023

Заплащане на празнични дни и извънреден труд при сумирано и при подневно заплащане

Заплащането на празничните дни и извънредния труд е нормативно регламентирано в Кодекса на труда (КТ) и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). Официалните празници са …

Научете повече

04.09.2023

Шаблони на договори и други документи в Плюс Минус

В софтуер за Заплати и софтуер за Личен състав Плюс Минус, в меню Документи се намират документите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство на Република България. Също така в модул …

Научете повече