Брой: 5

28.11.2022

Начисляване на бонуси под формата на награди и подаръци

Редица фирми раздават бонуси в натура на работниците и служителите за определени заслуги или постигнати резултати под формата на подаръчни ваучери или друг вид предметни награди. Наградите се дават на …

Научете повече

25.11.2022

Осигурителен доход на лица, работещи без трудово правоотношение, когато са осигурени на друго основание

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото …

Научете повече

23.11.2022

Осигурителен доход на лица, работещи без трудово правоотношение, когато трудът е положен за период по-дълъг от един месец

Осигурителният доход, върху който се изчисляват осигурителните вноски е месечен. В случаите, при които е сключен граждански договор за период по-дълъг от един месец и изплащането на възнаграждението е …

Научете повече