Брой: 21

16.05.2020

Промени в Кодекс на труда във връзка с извънредното положение и отразяването им в Плюс Минус

Във връзка с обявеното извънредното положение в сила от 13.03.2020 бяха приетите редица промени в Кодекса на труда. Основни промени: Преустановяване на работа Съгласно чл. 120в от КТ при обявено …

Научете повече

28.04.2020

Клониране и копиране на служител

В модул ТРЗ и Личен състав Плюс Минус е добавена опция за копиране на картон на служител. Клониране или копиране на служител се стартира от Операции / Клониране или копиране на служител в модул …

Научете повече

30.01.2019

Плюс Минус с нормативните промени към 30.01.2019

Уважаеми клиенти! Във връзка с промените в Наредба № Н 8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях …

Научете повече