Брой: 31

27.04.2020

Промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност за 2020 година

В Държавен вестник бр. 25 от 20.03.2020 са публикувани промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените се създават с цел прилагане на европейското …

Научете повече

17.11.2017

По-важни промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2018 година

В държавен вестник № 97 от 05.12.2017 са публикувани промени в Закона за данък върху добавената стойност. Промените имат за цел повишаване на бюджетните приходи чрез предотвратяване на възможностите …

Научете повече

06.02.2017

ДДС върху безвъзмездно предоставене на хранителни стоки към оператор на хранителна банка

С промените, публикувани в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 88 от 08.11.2016 г., е регламентирано третирането на безвъзмездното …

Научете повече