Брой: 114

24.12.2011

Счетоводство – годишно приключване в Плюс Минус

За всички счетоводители годишното приключване е най-важният и отговорен етап от тяхната целогодишна дейност. Процесът на годишното счетоводно приключване преминава през редица подготвителни етапи и …

Научете повече

05.12.2011

Плюс Минус - версия 6.999.7

Софтуер за заплати Направени са промени относно сумираното изчисляване на работното време. - В графика по часове е добавена рекапитулация, с помощта на която се визуализира веднага колко е нормата и …

Научете повече

27.10.2011

Освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна, вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот" и за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол

Какви условия трябва да са изпълнени, за да бъдат изброените разходи освободени от облагане? Определяне на обща квота за ваучери за храна. Казуси от практиката относно данъчното третиране на ваучерите …

Научете повече