Брой: 96

28.05.2011

Регистрация по ЗДДС - задължителна и по избор, документи и справки в ПП Плюс Минус

Регистрацията по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) е уредена в глава девета на част шеста от същия. Изрично са посочени случаите, в които данъчно задължените лица са задължени да се …

Научете повече

16.05.2011

Докуметиране на доставки по специален ред на облагане на маржа, извършени от дилъри на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети в програмата Плюс Минус

Редът за облагане на маржа на цената , прилаган за доставките, извършени от дилъри на стоки втора употреба , произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети е уреден …

Научете повече

14.05.2011

Данъчни облекчения за доброволно осигуряване и застраховане. Данъчно третиране при обратно получаване на доходите от тези източници.

І. Данъчни облекчения за доброволно осигуряване и застраховане в случаите на доходи от трудови правоотношения и на възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Авансово облагане: На основание чл. …

Научете повече