Брой: 96

08.02.2023

Кога предоставянето на работно и униформено облекло дава отражение върху възнаграждението

Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор (чл. 296, ал. 1 от …

Научете повече

06.02.2023

Предоставяне на работно и униформено облекло

Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор (чл. 296, ал. 1 от …

Научете повече

03.02.2023

Работа с баркод четец в Плюс Минус

Най-популярният начин за автоматизиране на документирането на информацията за основните процеси (по доставка, получаване, събиране, продажби и изпращане, инвентаризация) в даден търговски обект е чрез …

Научете повече