Брой: 108

01.12.2023

Деклариране на касова наличност в Плюс Минус

В Държавен вестник бр.66 от 01.08.2023г. е обнародвана промяна в Закона за данъка върху добавената стойност , с която се в чл.123 се създава ал.10, според която: Когато в края на календарно тримесечие …

Научете повече

30.11.2023

Анулиране на фактури и известия към тях в счетоводен софтуер Плюс Минус

Съгласно чл. 116 от Закона за данък върху добавената стойност поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и …

Научете повече

13.10.2023

Осчетоводяване на заплати

В програмен продукт Плюс Минус има няколко опции за осчетоводяване на заплати, осигуровки и аванси. Осчетоводяване на заплати в софтуер за заплати и прехвърляне към счетоводен софтуер След като се …

Научете повече