Брой: 77

01.09.2022

Компенсации за гориво

С промени в ЗДБРБ за 2022г, публикувани в ДВ 52 / 05.07.2022, се определя предоставяне на компенсации за гориво в размер на 0.25лв/л. Компенсацията се предоставя на крайните потребители от крайните …

Научете повече

23.12.2021

Компенсации за електроенергия

Във връзка с изпълнението на Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия е предвидена сума, която да послужи като облекчение. Сумата, с която ще се обезщетяват …

Научете повече

01.12.2021

Данъчни облекчения за деца за 2021г.

С § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Държавен вестник бр. 104 от 08.12.2020 ) са приети нови по-високи размери на …

Научете повече