Брой: 1

12.01.2020

Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект

ЕИК, наименование и електронен адрес за кореспонденция на лицето по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС. Вид, наименование и адрес на обекта. Наименование и версия на софтуера. Наименование на СУПТО: PLUS MINUS …

Научете повече