Брой: 1

08.09.2023

Заплащане на празнични дни и извънреден труд при сумирано и при подневно заплащане

Заплащането на празничните дни и извънредния труд е нормативно регламентирано в Кодекса на труда (КТ) и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). Официалните празници са …

Научете повече