Брой: 3

15.03.2024

Деклариране на стоки с висок фискален риск чрез API на НАП

Националната агенция за приходите (НАП) предоставя възможност за автоматизирано деклариране на движението на стоки с висок фискален риск. Това се осъществява посредством свързаност между системата на …

Научете повече

27.12.2023

Деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

Деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е съвкупност от действия на органи по приходите с цел …

Научете повече

20.12.2023

Стоки с висок фискален риск – определение, деклариране и контрол

Декларирането и фискалният контрол върху превоза на стоки с висок фискален риск (СВФР) са регламентирани в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) и в Наредба Н-5 от 29.09.2023 г. за условията …

Научете повече