Брой: 1

04.12.2023

По-висока ставка за полагане на нощен труд от 2024 г.

Ставката за полагане на нощен труд се повишава от следващата година. С постановление № 193 от 12.10.2023 г. на Министерски съвет минималната месечна работна заплата за страната от 01.01.2024 г. става …

Научете повече