Брой: 1

05.04.2024

Срочен трудов договор за заместване или за работа на длъжност, която се заема с конкурс

Когато се сключва срочен трудов договор, с текущ или бъдещ служител на предприятие, задължително се определя неговото времетраене, съгласно чл. 66, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ). По същия начин …

Научете повече