Брой: 1

05.07.2023

Софтуер човешки ресурси - достъп, отчитане, анализи

Софтуер човешки ресурси – достъп и персонализация Добрият софтуер човешки ресурси позволява да задавате персонални нива на достъп на всеки отделен потребител на програмата. Може също така да позволява …

Научете повече