Брой: 16

13.09.2023

Работа с цени в софтуер за Строителство

Работа с цени за работници, материали и механизация, допълнителни начисления и ценоразпис за механизация в модул Строителство Софтуер за строителство Плюс Минус разполага с ценоразпис за работници, …

Научете повече

07.11.2022

Софтуер за управление на строителството – за лесно управление и контрол на процесите

Софтуер за управление на строителството – за лесно управление и контрол на процесите Софтуер за управление на строителството предимства - научете повече! Работата със софтуер за управление на …

Научете повече

07.11.2022

Софтуер за управление на строителството – за споделяне и достъп до информация

Софтуер за управление на строителството София - научете повече! Софтуерът за управление на строителството позволява да събирате информация от различни отдели и служители и да ги държите на едно място. …

Научете повече