Брой: 12

22.07.2019

Плюс Минус 7

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че на 01.10.2019 година се прекратява поддръжката на програмен продукт Плюс Минус версия 6. Програмният продукт, който вече ще се поддържа е Плюс Минус версия 7. Той …

Научете повече

06.02.2013

Плюс Минус с нормативни промени към 05.02.2013

Софтуер за заплати Разработена е Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци . Документа се стартира от модул ТРЗ и ЛС, меню Документи. Актуализиран е документ …

Научете повече

24.12.2011

Склад – годишно приключване в Плюс Минус

Указания необходими на ползващите складов софтуер Плюс Минус, свързани с края на календарната година: Преизчисляване на средни цени и количество В случай, че възникне съмнение относно средната цена, …

Научете повече