Брой: 10

03.01.2013

Промени в Декларация образец 6 от 01.01.2013

Съгласно новите разпореди на КСО и Наредба №-8, работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен …

Научете повече

06.11.2011

Промени в бюджет 2012

Правителството одобри “Консервативен” бюджет за 2012г. Според министър Дянков, бюджетът в никакъв случай не е страхлив, а е единствения възможен предвид всеобщата икономическа криза, като са …

Научете повече

27.10.2011

Освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна, вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот" и за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол

Какви условия трябва да са изпълнени, за да бъдат изброените разходи освободени от облагане? Определяне на обща квота за ваучери за храна. Казуси от практиката относно данъчното третиране на ваучерите …

Научете повече