Брой: 11

12.01.2020

Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект

ЕИК, наименование и електронен адрес за кореспонденция на лицето по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС. Вид, наименование и адрес на обекта. Наименование и версия на софтуера. Наименование на СУПТО: PLUS MINUS …

Научете повече

27.12.2013

Механизмът за обратно начисляване при доставките на отпадъци, зърнени и технически култури, в сила от 01.01.2014г.

Съгласно промените в Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, в сила от 01.01.2014, доставчиците на стоки, изброени в …

Научете повече

11.04.2013

Отчитане плащането на доходи от наем в Плюс Минус

До 30.04 е срокът за внасяне на дължимия авансов данък по чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за първото тримесечие на 2013 година. Съгласно чл. 44 ал.4 от ЗДДФЛ когато платецът на дохода от наем или друго …

Научете повече