Брой: 12

15.03.2024

Плюс Минус 7 с промени към 15.03.2024 г.

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 15.03.2024 г. е достъпна за изтегляне. Това са някои от промените в нея: СОФТУЕР ЗА ЗАПЛАТИ Добавен нов вид осигурен – 41 – за лицата по чл. 4а1 от …

Научете повече

23.01.2024

Плюс Минус 7 с промени към 23.01.2024 г.

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 23.01.2024 г. е достъпна за изтегляне. Това са някои от промените в нея: СОФТУЕР ЗА ЗАПЛАТИ Актуализиран е списъкът с длъжностите в НКПД за 2024 …

Научете повече

22.12.2023

Плюс Минус 7 с промени към 22.12.2023 г.

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 22.12.2023 г. е достъпна за изтегляне. Това са някои от промените в нея: СОФТУЕР ЗА ЗАПЛАТИ Актуализирана е Служебна бележка за доходи от трудови …

Научете повече