Брой: 5

23.08.2023

Възстановяване на шаблон на трудов договор след актуализация на програмата

Минималните реквизити, които трябва да съдържа трудовият договор са регламентирани в Кодекса на труда и допълнителните разпоредби към него. Освен тях, в него могат да се уреждат и други условия, …

Научете повече

21.08.2023

Промени в Наредбите за командировки в страната и чужбина

В Държавен вестник бр. 27 от 24 март 2023г., Министерски съвет прие промени в Наредба за командировките в страната (НКС), както и в Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина …

Научете повече

02.11.2022

Предимства при използване на софтуер за управление на човешките ресурси

Предимства при използване на софтуер за управление на човешките ресурси Софтуер за управление на човешките ресурси София - научете повече! Използването на софтуер за управление на човешките ресурси …

Научете повече