Брой: 145

07.03.2011

ПЛЮС МИНУС версия 6.9993

Софтуер за заплати · Във връзка с промените в картона (екран Персонал), процентите за осигурителните вноски и данък, дължими от лицата и/или работодателя, в екран Заплати, се определят от избрания вид …

Научете повече