Брой: 236

12.06.2024

Планиране на отпуски с Плюс Минус

В софтуер за заплати Плюс Минус могат да се зареждат и прехвърлят полагаемите отпуски на служителите, както и да се планират и проследяват такива през годината. За да се направи това в програмния …

Научете повече

10.06.2024

Документиране и отчитане на извънредния труд в Плюс Минус

Съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) извънреден е трудът, който се полага извън регламентираното работно време на работника или служителя и е по разпореждане или със знанието и съгласието …

Научете повече

05.06.2024

Въвеждане на самоосигуряващо се лице в софтуер Заплати Плюс Минус

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани …

Научете повече