Брой: 149

09.09.2022

Промени в Кодекса на труда в сила от 01.08.2022

В държавен вестник № 62 от 05.08.2022 са публикувани изменения и допълнения на Кодекса на труда. Промените имат за цел осигуряване на по-голяма прозрачност и сигурност на трудовото правоотношение и …

Научете повече

07.09.2022

Болничен на самоосигуряващо се лице

За да получат обезщетение за общо заболяване, самоосигуряващите се лица трябва да отговарят на следните условия: да имат подадена декларация в НАП, че се осигуряват за всички осигурени социални …

Научете повече

05.09.2022

Работещ пенсионер и здравно осигуряване

Лице, на което е отпусната пенсия (независимо от нейния вид) работещо по трудов договор, по договор за управление и контрол, като държавен служител и др., подлежи на задължително обществено и здравно …

Научете повече