Брой: 1

18.10.2011

Определяне на процент прослужено време. Начисляване на трудов стаж и професионален опит в Плюс Минус.

1. Определение съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно …

Научете повече