Брой: 1

27.03.2024

Отпускане и oтчитане на служебни аванси на подотчетни лица в Плюс Минус

Подотчетните лица са длъжностни лица от персонала, на които обикновено се предоставят парични средства за извършване на бъдещи разходи, свързани с дейността на предприятието (закупуване на материални …

Научете повече