Брой: 33

02.10.2023

Плюс Минус 7 с промени към 02.10.2023 г.

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 02.10.2023 г. е достъпна за изтегляне. Това са някои от промените в нея: СОФТУЕР ЗА ЗАПЛАТИ Актуализирани са банковите сметки на НАП за осигуровки и …

Научете повече

24.04.2023

Стоки с повече от една мерна единица

В практиката се налага работа със стоки, които имат повече от една мерна единица. Такива стоки може да са например плат, който се измерва в кв.м и в брой топове, лекарства, които се продават като …

Научете повече

20.04.2023

Минимални количества на запасите

Когато става въпрос за търговия, поддържането на „безопасно" ниво на запасите играе ключова роля за постигане на бизнес успех. Всяка успяла фирма се стреми да поддържа оптимално нивото им, за да …

Научете повече